TSB Pipe แหล่งรวมท่อและอุปกรณ์ สำหรับงานประปา ครบวงจร

การจัดส่ง

Home / Delivery

กระบวนการจัดส่งสินค้า

1. รับสินค้าด้วยตัวเองที่ TSB

2. จัดส่งโดยบริษัท TSB

  • จัดส่งด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่ สำหรับสินค้าที่มีปริมาณการสั่งจำนวนมาก จัดส่งลูกค้าเจ้าเดียว
  • จัดส่งด้วยรถขนส่งขนาดเล็ก สำหรับลูกค้าที่สั่งปริมาณไม่มาก โดยจะทำการส่งรวมกับลูกค้าเจ้าอื่น ๆ
  • จัดส่งโดยบริษัทขนส่ง สำหรับลูกค้าที่นอกเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  • จัดส่งโดยบริการจัดส่ง Kerry ไปรษณีย์ Lineman สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วน และสินค้ามีขนาดเล็ก จำนวนไม่มาก ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

เงื่อนไขการสั่งและการจัดส่งสินค้า

1. ลูกค้าต้องแจ้งรายการสินค้าก่อนเที่ยง และส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาก่อน 15.00 น. สำหรับการส่งสินค้าวันรุ่งขึ้น

2. กรณีที่แจ้งรายการสินค้าเข้ามาหลังเที่ยง ลูกค้าจะได้รับสินค้าถัดไปอีก 1-2 วัน

3. กรณีลูกค้าต้องการสินค้าด่วน สามารถเข้ามารับสินค้าเองได้ที่บริษัท พร้อมชำระเงิน

4. กรณีลูกค้าต้องการสินค้าด่วน แต่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ทางบริษัทจะทำการจ้างรถนอก หรือ LineMan ให้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นมา

5. กรณีที่สินค้าไม่มีใน stock ลูกค้าต้องทำการโอนเงินเพื่อเป็นหลักประกันในการสั่งผลิตสินค้า