TSB Pipe แหล่งรวมท่อและอุปกรณ์ สำหรับงานประปา ครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย

Home / FAQ

คำถามที่พบบ่อยของลูกค้า TSB

 ท่อ PP-R ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polypropylene Random Copolymer เป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานท่อประปา และงานท่อประเภทต่าง ๆ ใช้ความร้อนในการเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน

ส่วน PVC ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Polyvinylchloride เป็นพลาสติกแข็งที่ใช้ทำท่อน้ำ แต่ก็สามารถเติมสารปรุงแต่งเพื่อให้มีความแข็งน้อยลง ใช้กาวในการเชื่อมท่อเข้าด้วยกัน ความคงทนแข็งแรงของท่อ รวมถึงความแข็งแรงของรอยเชื่อม และอายุการใช้งาน ท่อ PP-R จะมีมากกว่า ท่อPVC แต่ในส่วนของราคา ท่อ PVC จะมีราคาถูกกว่า ท่อ PP-R

ท่อ PP-R และท่อ HDPE เป็นท่อสำหรับส่งน้ำทั้งคู่ แต่ท่อ PP-R เป็นท่อแข็ง เหมาะกับการเดินลอยภายในหรือภายนอกอาคาร แต่ท่อ HDPE เป็นท่ออ่อน สามารถดัดงงได้ สามารถฝังดินได้ เหมาะกับงานภายนอกอาคาร ท่อทั้งสองมีความคงทน แข็งแรง อายุการใช้งานสูงทั้งคู่

ท่อทั้ง 2 แบบ สามารถใช้ในการส่งน้ำประปาได้ทั้งคู่ แต่ท่อ PP-R ไม่มารถฝังดินได้ เพราะมีความแข็ง ท่ออาจจะแตกจากการะกดทับได้ ส่วนท่อ HDPE มีความอ่อนตัวสูง ไม่มารถแขวน หรือฝังผนังได้ เพราะจะเกิดการตกท้องช้าง

กรณีท่อที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้แผ่นความร้อนในการเชื่อมท่อได้ แต่ถ้าท่อมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 160 มม. แนะนำให้ใช้เครื่องเชื่อมท่อ จะทำให้รอยเชื่อมมีความแข็งแรงมากกว่าใช้แผ่นความร้อยอย่างเดียว

  • ท่อ HDPE แบ่งได้หลัก ๆ 3 ประเภทคือ ท่อ HDPE ประปา , ท่อ HDPE ไฟฟ้า และท่อ LDPE สำหรับงานเกษตร ความยาวปกติคือท่อนละ 6 เมตร ส่วนท่อม้วนมีความยาวตั้งแต่ 50 เมตรถึง 100 เมตร
  • ท่อ PP-R แบ่งได้หลัก ๆ 2 ประเภทคือ ท่อน้ำอุณหภูมิปกติ และท่อน้ำร้อน และในส่วนท่อน้ำร้อน อาจจมีการเสริม Fibber ภายในท่อเพื่อป้องกันการยืดหดตัว ท่อมีความยาวปกติ 4 เมตร

> PN คือ Pressure Norminal หรือ Norminal Pressure Unit เป็นตัวบ่งบอกว่า ท่อเส้นนั้นสามารถรับแรงดันได้สูงสุดเท่าไหร่ เช่น PN16 คือ สามารถรับแรงได้สูงสุดไม่เกิน 16 Kgf/Cm2

> หน้าจาน (Flange ) ที่ใช้กันอยู่แพร่หลาย มี 3 มาตรฐานด้วยกันคือ

  • ANSI (มาตรฐานอเมริกา) มีใช้อยู่ 2 ย่านความดันคือ 150PSI และ 300PSI คือสามารถทนความดันได้ 150Ib และ 300lb ตามลำดับ (PSI = lb (ปอร์นต่อตารางนิ้ว))
  • DIN (มาตรฐานเยอรมนี, ยุโรป) ที่ใช้กันส่วนมากคือ PN10 และ PN16 คือสามารถทดความดันได้ 10 บาร์และ 16 บาร์ ตามลำดับ

การเชื่อมท่อเหล็ก อาจทำให้เกิดประกายไฟ และตามดซึ่งมองไม่เห็นบริเวณรอยเชื่อม

กรณีที่ไม่ต้องการเชื่อมช่อ เราสามารถใช้การกรู๊ฟแล้วใส่ Coupling ได้ ซึ่งมีความคงทนแข็งไม่ต่างกับการเชื่อม ทำโดยการ กดร่องที่ปลายท่อเหล็กด้วยเครื่องกรู๊ฟจากนั้น ใส่อุปกรณ์ coupling บริเวณรอยกรู๊ฟ ขันน็อตให้แน่นเพื่อความแข็งแรง

ทางบริษัทมีเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ขายและให้เช่า โดยสามารถเชื่อมท่อ HDPE ได้ตั้งแต่ขนาด 63 มม. จนถึงขนาด 450มม. โดยมีให้เช่าทั้งแบบเชื่อมชม (BF) และเชื่อมไฟฟ้า (EF) กรณีท่อขนาดเล็กทางเรามี แผ่นความร้อน สำหรับเชื่อมท่อ HDPE บริการทั้งขายและให้เช่า เช่นกัน 

โดยเครื่องเชื่อมท่อ HDPE สามารถเช่าได้ทั้ง รายวัน รายเดือน และรายปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า นอกจากเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ทางเรามีเครื่องกรู๊ฟสำหรับขายและเช่า บริการด้วยเช่นกัน

ทางบริษัท มีบริการส่งสินค้าโดยบริษัท ขนส่ง ไปทุกภูมิภาคของไทย

  • ในกรณีสินค้าที่มีปริมาณมาก สามารถจัดส่งโดยรถรับจ้างภายนอก โดยอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  • ในกรณีของสินค้าที่มีปริมาณน้อย และเบา สามารถจัดส่งทาง Kerry หรือไปรษณีย์