TSB Pipe แหล่งรวมท่อและอุปกรณ์ สำหรับงานประปา ครบวงจร

Facebook

Line

tsb_sale@tsbpip.com

เบอร์ติดต่อ:

02-8173718-9

ท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า HDPE

ท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับงานไฟฟ้า

 

ท่อร้อยสายไฟ HDPE

ข้อต่อไฟฟ้า HDPE

ข้อต่อ K-BLE TAP

ท่อร้อยสายไฟ HDPE คืออะไร

ท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE : High Density Polyehtylene Pipe) หรือที่นิยมเรียกเรียกกันสั้น ๆ ว่า ท่อพีอี (PE pipe) ผลิตจากวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรม ที่ให้คุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในทางฟิสิกส์และเคมี  (Physical and Chemical  properties) นอกจากนี้ท่อพีอียังมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี ซึ่งทำให้สามารถใช้ประโยขน์ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้า เนื่องจากวัสดุโพลีเอทิลีนเป็นวัสดุที่มีคุณภาพและและความสะอาดสูงมาก ในวงการอุตสาหกรรมสายเคเบิ้ลจะใช้วัสดุโพลีเอทิลีนที่มีคุณสมบัติสูงกว่าปกติในการผลิตฉนวนและเปลือกหุ้มป้องกัน สำหรับสายเคเบิ้ลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่บางที่สุด จนถึงเคเบิ้ลสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าที่มีเปลือกหนาที่สุด ซึ่งสามารถรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 500 kV. 

ทำไม่ต้องเลือกใช้ท่อร้อยสายไฟ HDPE

  • ท่อร้อยสายไฟฟ้าคาดแถบสีส้มบนผิวด้านนอกของท่อ เพื่อการแยกประเภทการใช้งาน สะดวกและปลอดภัยต่อการซ่อมบำรุง
  • ท่อร้อยสายไฟฟ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั่งแต่ 25 -160 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐานท่อนล่ะ 6 เมตร และ 12 เมตร หรือท่อขนาด 20-110 มิลลิเมตร (Class I, SN16) สามารถม้วนขดได้ยาวม้วนล่ะ 50 หรือ 100 เมตร น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง ประหยัดจุดเชื่อมต่อและเวลาการติดตั้ง
  • วัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำให้เพื่อมั่นได้ว่าท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ใช้ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
  • สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดการเป็นสนิมหรือผุกร่อน สำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดิน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
  • สามารถทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับที่เกิดจากการฝังกลบ มีความยืดหยุ่นสูง ไม่เกิดการแตกร้าวหรือหักของท่อ สามารถคืนตัวได้และปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว การทรุดตัวของพื้นที่ เป็นต้น
  • ผิวภายนอกและภายในท่อเรียบมันมีความฝืดต่ำ ทำให้สามารถ ร้อยสายผ่านได้สะดวกและไม่ทำให้เกิดการเสียหายต่อสายเคเบิ้ล

ท่อร้อยสายไฟ HDPE ติดตั้งได้อย่างไร

ท่อร้อยสายไฟ HDPE ติดตั้งได้โดยการต่อกับ ข้อต่อ A  ,ข้อต่อ B ,ข้อต่อปากแตร และข้องอ 90 โดยการสอดเข้าโดยตรง เนื่องจากท่อร้อยสายไฟ ไม่จำเป็นต้องรองรับความดัน จึงไม่จำเป็นต่องติดตั้งโดยการเชื่อม