TSB Pipe แหล่งรวมท่อและอุปกรณ์ สำหรับงานประปา ครบวงจร

รั้วตาข่ายเทวดา

รั้วตาข่ายทนสนิม เกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยม อายุการใช้งานนานนับ 10 ปี

เหนียว ทน แข็งแรง เคลือบกันสนิมหนากว่ารั้วตาข่ายทั่วไป

คุ้มค่า ประหยัดกว่า ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับล้อมบ้าน ล้อมที่ดิน ล้อมสัตว์

 

รั้วตาข่าย: เทวดา

รั้วตาข่ายเทวดา รุ่นความสูง 90 ซม.

รั้วตาข่ายเทวดา รุ่นความสูง 120 ซม.

รั้วตาข่ายเทวดา รุ่นความสูง 165 ซม.

รั้วตาข่ายเทวดา รุ่นความสูง 100 ซม. (รุ่นถี่)

รั้วตาข่ายเทวดา รุ่นความสูง 150 ซม. (รุ่นถี่)

ลวดหนาม: เทวดา

ลวดหนามทนสนิม เกรดออสเตรเลียพรีมเมี่ยม