TSB Pipe แหล่งรวมท่อและอุปกรณ์ สำหรับงานประปา ครบวงจร

ระบบรั้วตาข่าย Vineman

ระบบรั้วไวน์แมนครบวงจร มาตราฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา

ระบบรั้วตาข่ายไวน์แมนครบครัน รั้วกึ่งสปริง รั้วล้อมที่แรงดึงสูงแข็งแรงทนทาน

รั้วทำฟาร์ม รั้วปศุสัตว์ รั้วล้อมบ้าน นวัตกรรมระบบรั้วไวน์แมนใช้แทนตะแกรงเหล็กได้

รั้วตาข่ายถักปม (Hinge Joint): Vineman

รั้วตาข่ายถักปม รุ่น ความสูง 90 ซม.

รั้วตาข่ายถักปม รุ่น ความสูง 107 ซม.

รั้วตาข่ายถักปม รุ่น ความสูง 142 ซม.

รั้วตาข่ายถักปม รุ่น ความสูง 175 ซม.

รั้วตาข่ายถักปม รุ่น ความสูง 20 ซม.

รั้วตาข่ายฟิกซ์ล็อค (Fixed Lock): Vineman

รั้วตาข่ายฟิกซ์ล็อค รุ่น ความสูง 120 ซม.

รั้วตาข่ายฟิกซ์ล็อค รุ่น ความสูง 120 ซม. (ช่องห่าง 30 ซม.)

รั้วตาข่ายฟิกซ์ล็อค รุ่น ความสูง 155 ซม.

รั้วตาข่ายฟิกซ์ล็อค รุ่น ความสูง 190 ซม.

ลวดหนาม: Vineman

ลวดหนาม ซิงค์อลูมิเนียม ยาว 100 ม.

ชุดเสารั้ว: Vineman

เสาไวน์แมน

เสา Y-Post

เสารับแรง

เสารับแรงเช้ามุม

แผงรับแรง

แผงรับแรงเข้ามุม

อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว: Vineman

ที่พันลวด

สามเกลอเกษตร