TSB Pipe แหล่งรวมท่อและอุปกรณ์ สำหรับงานประปา ครบวงจร

Facebook

Line

tsb_sale@tsbpip.com

เบอร์ติดต่อ:

02-8173718-9

ท่อและอุปกรณ์ Xylent

(สำหรับงานระบายน้ำ)

ท่อระบายน้ำเก็บเสียง เทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนี

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะสูง ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย

 

ข้อต่อท่อระบายน้ำ Xylent